თუ სწავლა გინდა
   
კაჭარავა დარეჯანი

ასოცირებული პროფესორი, ექსპერტი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორიის ისტორიკოსი 06/29/1967/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი მეცნიერ-თანამშრომელი 1973 2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 მძივები ვანის ნაქალაქარის N 24 სამარხიდან. 2014