თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიოლოგია ჰისტოლოგი-ციტოლოგი-ემბრიოლოგი /
2 ტვინის ინსტიტუტი საბჭოთა კავშირის სამედიცინო აკადემია ტავის ტვინის ულტრასტრუქტურა ბიოლოგიუ მეცნიერებათა კანდიდატი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი