თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობებისა და საერთაშორისო სამართლის ფაკულტეტი სამართლის მაგისტრი /
2 მატია ბელას უნივერსიტეტი საერთაშორისო ურთიერთობების ფაკულტეტი დოქტორი /
3 ბაზელის უნივერსიტეტი იურიდიული ფაკულტეტი ადამიანის უფლებათა დაცვის ექსპერტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შინაგან საქმეთა სამინისტრო რეფორმების და განვითარების დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე 10/10/2012
2 აგრარული უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 09/10/2012
3 University of Mateja Bela Lecturer 09/01/20029 08/25/2012
4 Pro-Mestia Georgia იურიდიული ექსპერტი 09/01/20025 09/01/2006
5 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 05/06/2015
6 University of Comenius Bratlislava Visisting Lecturer 02/01/2009 08/25/2002

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 სამხრეთ კავკასიაში არსებული კონფლიქტების გადაჭრის ანალიზი 2009
2 ევროპის პოზიცია საქართველოს შიდა კონფლიქტების მოგვარებასთაან მიმართებაში 2011
3 ეფექტურობა და არაეფექტურობაემიგრანტთა ინტეგრაციის არსებული ფორმების ევროპაში 2011