პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლაშხიძე დალი

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ.ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგია ფსიქოლოგი 09/04/1994/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 წმ. გიორგის სახელობის რედიქსის საბავშვო ბაღი მიწვეული სპეციალისტი - ფსიქოლოგი 09/01/2011 09/01/2011
2 წმ. გიორგის სახელობის საერო სკოლა ფსიქოლოგი 09/10/2008 09/10/2008
3 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ცენტრი მასწავლებლობის მაძიებელთა შესარჩევი კომისიის ტრენერი 10/20/2010 10/20/2010
4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სტაჟიორთა შესარჩევი საკონკურსო-საატესტეციო სპეციალიზირებული კომისიის მოწვეული წევრი - ფსიქოლოგი 03/01/2007 03/01/2007
5 საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო სტაჟიორთა შესარჩევი საკონკურსო-საატესტეციო სპეციალიზირებული კომისიის მოწვეული წევრი - ფსიქოლოგი 03/01/2007 03/01/2007
6 საქართველოს საბაჟო დეპარტაინმეტი ტრენინგ ცენტრი - ტრენერი 07/02/1998 07/02/1998
7 საქართველოს საბაჟო დეპარტაინმეტი ტრენინგ ცენტრი - ტრენერი 07/02/1998 07/02/1998
8 ფსიქოთერაპია გეშტალტთერაპევტი 12/11/2012 12/11/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი