პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
აფხაძე გიორგი

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 გრიგოლ რობაქიძის სახ,უნივერსიტეტი "ალმა მატერი" მედიცინა, სტომატოლოგია დიპლომირებული მედიკოსი(აკადემიური ხარისხი) 07/30/2009/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ი/მ ვ,მარგველაშვილის სახ,სტომატოლოგიური კლინიკა ექიმი სტომატოლოგი (ორთოპედი) 01/02/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი