თუ სწავლა გინდა
   
ფიფია ანა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული Jan 1 2008 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი-კერძო სამართალი 2007/03/31 2012/03/31
3 თბილსისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახური 2007/01/01 2008/01/01
4 თბილსისი სახელმწიფო უნივერსიტეტი სასემინარო კურესები კერძო სამართლის სფეროში 2007/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ხელშეკრულებიდან გასვლის ინსტიტუტი - შედარებითი ანალიზი 2006
2 სტუდენტთა მოსაზრებები საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის თაობაზე 2008