თუ სწავლა გინდა
   
ფიფია ანა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ფიფია ანა-მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში. მან დაამთავრა ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის იურიდიული ფაკულტეტი. 2007-2012 წლებში ის იყო კერძო სამართლის მოწვეული სპეციალისტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში.