თუ სწავლა გინდა
   
სონგულია ნათია

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კიოლნის უნივერსტიტეტი სამართალმცოდნეობა სამართალმცოდენობის მაგისტრი (L.L.M) Jan 1 1900 12:00AM/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა სამართალმცოდენობის მაგისტრი Jun 30 2011 12:00AM/
3 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართლის სკოლა დოკტორანტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის საქალაქო სასამართლო ბიუროს სხდომის მდივანი 2008/01/01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 01/30/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო 2012