პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კაჭარავა ვასილ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ვისკონსინის უნივერსიტეტი /
2 მ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აშშ ისტორია /
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ისტორია /
4 სტენფორსის უნივერსიტეტი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორიის კათედრა ასისტენტი 1980 1983
2 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აზიისა და აფრიკის უახლესი ისტორიის ფაკულტეტი დოცენტი 1983 1985
3 ივ. ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ევროპის და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა დოცენტი 1985 1994
4 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის სამმართველოს უფროსი 1991 1993
5 საქართველოს პარლამენტი აპარატის უფროსი 1994 1994
6 საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი (ამავე დროს კურირებდა განათლების საკითხებს საელჩოში) 1994 1998
7 განათლების სისტემის გარდაქმნისა და განმტკიცების პროექტი საკოორდინაციო განყოფილების ხელმძღვანელი 1999 2001
8 საქართველოს საზოგადოებრივ მეცნიერებათა უნივერსიტეტი, ევროპის და ამერიკის ახალი და უახლესი ისტორიის კათედრა დოცენტი ამერიკის შესწავლის ცენტრის დირექტორი 1998
9 ამერიკის შესწავლის საქართველოს ასოციაცია ხელმძღვანელი 2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი