პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


თინიკაშვილი დავით

, ბაკალავრი

  • davit.tinikashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმატიკა და მათემატიკა Feb 29 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 2012.02.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ტესტ 2015