თუ სწავლა გინდა
   
ინჯია ბექა

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • b.injia@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა --- Mar 28 2008 12:00AM/
2 ჟენევის უნივერსიტეტი საერთაშორისო დავების გადაწყვეტა . Oct 29 2010 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 შპს ,,მეიდან ჯგუფი" მთავარი იურისტი 2011/01/01
3 შპს ,,მეიდან ჯგუფი" მთავარი იურისტი 2011/01/01
4 საქართველოს ფინანსთა სამინისტო უფროსი სპეციალისტი 2008/01/01 2011/01/01
5 საქართველოს იუსტიციის სამინისტო მრჩეველი 2007/01/01 2008/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი