პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Jan 1 1900 12:00AM/
2 Emory University საექთნო ექთანი Jan 1 1998 12:00AM/
3 ემორის უნივერსიტეტი საექთნო საქმე May 15 2007 12:00AM/
4 ემორის უნივერსიტეტიო - საექთნო სკოლა საექთნო Family Nurse Practitioner Jan 1 1900 12:00AM/
5 ემორის უნოვერსიტეტის საექთნო სკოლა საექთნო MPH Global Health Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 USAID-Partners For International Development Nursing Program Director 2009/10/01 2011/11/30
2 Mercer University- Georgia Baptist School of Nursing Clinical Professor 2008/01/01 2009/05/31
3 Children's Healthcare of Atlanta- Emergency Department Assistant Manager/ Trauma Resource Nurse/ Staff Nurse 1998/08/31 2009/11/30
4 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Global Healthcare Issues and Policies 2012