პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხატიაშვილი ნანა

, დოქტორი

  • n.khatiashvili@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამედიცინო Oct 15 1990 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო ფაკულტეტი ექიმი-თერაპევტი Jan 1 1900 12:00AM/
3 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი ალერგოლოგია-იმუნოლოგია 0000 Jan 1 1900 12:00AM/
4 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო ინსტიტუტი სუბორდინაციის ჰოსპიტალური თერაპიის კათედრა ექიმა-თერაპევტი Jan 1 1900 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ნ,მახვილაძის სახელობის შრომის მედდიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერო-კვლივითი ინსტიტუტი ექიმ-თერაპევტი 1990.03.13 2006.03.08
2 ნ.მახვილაძის სახელობის შრომის მედიცინისა და ეკოლოგიის სამეცნიერი-კვლევითი ინსტიტუტი ექიმი-თერაპევტი, ექიმი-პროფპათოლოგი 1990/01/01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.03.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი