თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო Jun 3 2002 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.03.01 2017.07.01
2 თსსუ ცენტრალური კლინიკა ქირურგი ინტერნი 2002.12.04 2006.12.02

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Breech Presentation as the risk factor in Perinatal Pathology 2000
2 Prevalence of parasite diseases in Georgia 2001
3 Functional organization of neurons of thalamus central-medial nucleus during the painful stimulation 2002
4 Some immunobiological aspects of laparotomy wounds healing process 2004
5 Intensity of Phagocytosis charasteristic of the wound healing 2004
6 Prospects of medical tourism development in Georgia 2010
7 History of Georgia, Georgian Medicine and Medea 2011
8 The Georgian Healthcare System during the conflict in August 2008 and world crisis 2011