პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გულუა ნინო

, დოქტორი

  • n.gulua@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე სამკურნალო საქმე Aug 8 1994 12:00AM/
2 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა მედიცინის აკადემიური დოქტორი Nov 13 2009 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 გლობალური პროექტების განმახორციელებელი ცენტრი გლობალური ფონდის შიდსის პროექტის კოორდინატორი 2011/03/31
2 საქართველოს ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის პროექტების განმახორციელებლი ცენტრი გლობალური ფონდის შიდსის პროექტის კოორდინატორი 2003/10/20 2011/03/31
3 კულტურულ სამეცნიერო ასოციაცია "ალბიონი" აღმასრულებელი დირექტორი 2002/03/01 2003/10/20
4 საერთაშორისო სამედიცინო კორპუსი (IMC) სამედიცინო კოორდინატორი დასავლეთ საქართველოში 2000/05/01 2002/09/10
5 წალენჯიხის ქალთა კონსულტაცია ქალთა კონსულტაციის გამგე 1994/06/10 2000/12/22
6 საერთაშორისო ორგანიზაცია "ექიმები საზღვრებს გარეშე" (ესპანეთი) სამედიცინო კოორდინატორი წალენჯიხის რაიონში 1998/01/01 1999/12/27
7 ზუგდიდის რესპუბლიკური საავადმყოფო ინტენსიური განყოფილების მედდა 1985/06/10 1989/05/01
8 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 "სოციალურად საშიში ინფექციების გავრცელებისა და პროფილაქტიკის პრობლემები აფხაზეთიდან და სამაჩაბლოდან დევნილ მოსახლეობაში" 2007
2 "სოციალური ინფექციების პრევენციის პრობლემები აფხაზეთიდან დევნილ მოსახლეობაში" 2006
3 "რესპირატორული დაავადებები დევნილებში, ძირითადი ტენდენციები და ძნელად გადასაწყვეტი პრობლემები" 2000
4 "სოციალურად მნიშვნელოვანი ინფექციური დაავადებების პრევენციის ეფექტურობის შესწავლის შედეგები საქართველოში" 2000