თუ სწავლა გინდა
   
თხილავა ნინო

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი

  • n.tkhilava@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო, ტექნიკური უნივერსიტეტი ქიმიკოს-ტექნოლოგი ბაკალავრი Jan 1 1900 12:00AM/
2 ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიოქიმია Dec 3 2004 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2017.07.01
2 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი მედიცინის სკოლის დეკანი 2008/01/01 2011/01/01
3 გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 1990/01/01 2007/01/01
4 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ასისტენტ პროფესორი 1990.03.01 1900.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ერითროციტის ზედაპირული აპარატის თავისებურებების გამოვლენა პროსტატის შარდის ბუშტის და თირკმლის ავთვისებიანი სიმსივნის დროს ლექტინის საშუალებებით 1997
2 ერითროციტის ოსმოლიზისის კინეტიკის შესწავლა. პროსტატას ავთვისებიანი სიმსივნის დროს ლექტინ LPM-ის საშუალებით. 1997
3 პროსტატის ავთვისებიანი სიმსივნის დროს ლექტინ LPM-ის გამოყენებით ერითროციტების დეფორმაბელობის შესწავლა 1998
4 ერითროციტის მემბრანის მდგომარეობის გამოკვლევა მწვავე ქოლეცისტიტის დროს ლექტინის გამოყენებით 2001
5 ზეჟანგური პროცესები და ერითროციტების გარსის ცვლილებებიო პაროდონტიტის დროს 2001
6 პრეპარატ "ტრიოვიტის" ჰიპერდოზირების გავლენა ვირთაგვის სისხლის ბიოქიმიურ მაჩვენებლებზე 2002
7 ახალშობილთა ერითროციტების ზოგიერთი ფიზიკურ ქიმიური და ფუნქციური მახასიათებლები 2003
8 "ტრიოვიტის" მეგადოზების გავლენა ვირთაგვის ღვიძლისა და მიოკარდიუმის ეპრ სპექტროსკოპული პარამეტრებზე. 2005