თუ სწავლა გინდა
   
ავალიანი ზაზა

მედიცინის პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, დოქტორი

  • z.avaliani@ug.edu.ge


განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე Feb 2 2004 12:00AM/
2 სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე . Jun 27 1984 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 "ჯანმრთელობის ცენტრი" პროგრამისა და პროექტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 2012.03.01 2012.03.01
2 კლინიკა "444" დირექტორის მოადგილე 2011/01/01
3 მოქალაქეთა ფსიქიკური ჯამრთელობის ნებაყოფლობითი შემოწმების კომისია ბავშვთა ფსიქიატრი 2009/01/02 2012/01/06
4 პროფესიული განათლების ცენტრი "სპექტრი" დირექტორი 2009/01/01 2010/01/01
5 ავერსის კლინიკა დეპარტამენტის უფროსი 2007/01/01 2008/01/01
6 IB ევროკავკასიური უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007/01/01 2009/01/01
7 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 2006/01/01 2009/01/01
8 თბილისის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტი პროექტის კოორდინატორი 2004/01/01
9 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პრორექტორი 2002/01/01 2006/01/01
10 საუნივერსიტეტო კლინიკა ექიმი-პათოლოგანატომი 1986/01/01 2010/01/01
11 თსსუ დოცენტი 1984/01/01 2006/01/01
12 ი.ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერ- მუშაკი 1975/01/01 1998/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Мофологические изменения сердечно-сосудистой системы при экспериментальной гипертензии, вызванной ингибицией оксида азота в условиях воздействия лазерними лучами низкой частоты. 1999
2 Delimitation model of the curriculum 1999
3 საშვილოსნოს ყელის კიბოს ციტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა პაპა ნიკოლაუს მეთოდით 1999
4 B ჰეპატიტი, დიაგნოსტიკა, გართულებები მკურნალობა 1999
5 წინამდებარე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 1999
6 პერიფერიული ლიმფური კვანძების მორფოლოგიური თავისებურებები სხვადასხვა ავადმყოფობის პირობებში 2000
7 Военно-медицинский факультет Тбилисского Государственного Медицинского Университета. 2000
8 Morphological changes during a laser irradiation of low frequency at experimental hypertension caused by NO inhibition 2000
9 Some issues concerning post-graduate education in Georgia 2001
10 Introducing quality culture in the Tbilisi State Medical University 2001
11 პერიფერიული ლიმფური კვანძების მორფოლოგიური თავისებურებები ნაწლავის ჩხირით დაინფიცირების შემდეგ ექსპერიმენტში 2001
12 ლიმფური კვანძის რეაქციული ჰიპერპლაზიის შეფასების მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კრიტერიუმები სხვადასხვა ავადმყოფობის დროს და ექსპერიმენტში 2001
13 Integration of Eastern European Medical Schools into the European Medical Educational System 2002
14 Morphological changes of lymph node caused by lymphad enopathies of various Genesis and E.Coli in experimental model 2002
15 სხვადასხვა ანტიგენის მიმართ განვითარებული იმუნური თავისებურებანი ლიმფურ კვანძში 2002
16 AgNOR პოზიტიური უჯრედების რაოდენობრივი ცვლილებები სხვადასხვა გენეზის ლიმფადენოპათიის დროს 2002
17 The Morphological changes in Lymph Nodes during clinical and Experimental Lymphadenopathy of Different Genesis 2002
18 პროლიფერაციული აქტივობისა და აპოპტოზის თავისებურებები ენდომეტრიუმის ჯირკვლოვანი ჰიპერპლაზიის დროს 2002
19 Показатели удальной доли лимфоидной и ретикулярной тканей в периферических лимфатических узлах после инфицирования кишечной палочкой и золотистым стафилококком 2002
20 Endotheliam Function in Cardiovascular Diseases: Perspectives of Clinical Implication 2003
21 Higher Medical Education at Tbilisi state Medical University Current strategies and Future perspectives 2003
22 ქვეყანაში პროფილაქტიკურ მედიცინის სპეციალისტთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების აქტუალური საკითხები 2003
23 New trends at TSMU laboration of medical education conception 2003
24 Changes of Labrocytes in Experimental Infection by E.coli and S.aureus 2003
25 New Trends at the TSMU Developing a concept of Medical Education 2003
26 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა-უმაღლესი სამედიცინო განათლების პრიორიტეტი 2004
27 Elaboration of Medical Education Model for Post-Soviet Countries 2004
28 წვრილი ნაწლავის ეპითელიუმის და მასთან ასოცირებული ლიმფოიდური ქსოვილის მორფოლოგიური თვისებურებანი პოსტანტალური ონტოგენეზის პროცესში 2005
29 ლიმფური კვანძის მეორადი პათოლოგიების მორფოლოგიური დიაგნოსტიკის შესაძლებლობანი 2005
30 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სასწავლო მეთოდური მუშაობის ოპტიმიზაციის პროგრამა 2005
31 სამედიცინო განათლებაში საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება 2005
32 Aspects of teaching General Pathological anatomy at Tbilisi State Medical Uninversity 2009
33 Resolving higher medical education problems at Tbilisi State Medical University 2009