პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ავალიანი ზაზა

, დოქტორი

  • z.avaliani@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე Feb 2 2004 12:00AM/
2 სამედიცინო ინსტიტუტი სამკურნალო საქმე . Jun 27 1984 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 "ჯანმრთელობის ცენტრი" პროგრამისა და პროექტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი 2012.03.01 2012.03.01
2 თსსუ დოცენტი 1984/01/01 2006/01/01
3 IB ევროკავკასიური უნივერსიტეტი სრული პროფესორი 2007/01/01 2009/01/01
4 კლინიკა "444" დირექტორის მოადგილე 2011/01/01
5 პროფესიული განათლების ცენტრი "სპექტრი" დირექტორი 2009/01/01 2010/01/01
6 ავერსის კლინიკა დეპარტამენტის უფროსი 2007/01/01 2008/01/01
7 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პრორექტორი 2002/01/01 2006/01/01
8 საუნივერსიტეტო კლინიკა ექიმი-პათოლოგანატომი 1986/01/01 2010/01/01
9 თბილისის მერიის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის დეპარტამენტი პროექტის კოორდინატორი 2004/01/01
10 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი ფსიქიატრიის კათედრის ასისტენტი 2006/01/01 2009/01/01
11 მოქალაქეთა ფსიქიკური ჯამრთელობის ნებაყოფლობითი შემოწმების კომისია ბავშვთა ფსიქიატრი 2009/01/02 2012/01/06
12 ი.ბერიტაშვილის სახელობის ფიზიოლოგიის ინსტიტუტი მეცნიერ- მუშაკი 1975/01/01 1998/01/01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Aspects of teaching General Pathological anatomy at Tbilisi State Medical Uninversity 2009
2 Resolving higher medical education problems at Tbilisi State Medical University 2009
3 წვრილი ნაწლავის ეპითელიუმის და მასთან ასოცირებული ლიმფოიდური ქსოვილის მორფოლოგიური თვისებურებანი პოსტანტალური ონტოგენეზის პროცესში 2005
4 ლიმფური კვანძის მეორადი პათოლოგიების მორფოლოგიური დიაგნოსტიკის შესაძლებლობანი 2005
5 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტში სასწავლო მეთოდური მუშაობის ოპტიმიზაციის პროგრამა 2005
6 სამედიცინო განათლებაში საერთაშორისო სტანდარტების დამკვიდრება 2005
7 ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრების მეთოდოლოგიური უზრუნველყოფა-უმაღლესი სამედიცინო განათლების პრიორიტეტი 2004
8 Elaboration of Medical Education Model for Post-Soviet Countries 2004
9 Endotheliam Function in Cardiovascular Diseases: Perspectives of Clinical Implication 2003
10 Higher Medical Education at Tbilisi state Medical University Current strategies and Future perspectives 2003
11 ქვეყანაში პროფილაქტიკურ მედიცინის სპეციალისტთა მომზადებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების აქტუალური საკითხები 2003
12 New trends at TSMU laboration of medical education conception 2003
13 Changes of Labrocytes in Experimental Infection by E.coli and S.aureus 2003
14 New Trends at the TSMU Developing a concept of Medical Education 2003
15 Integration of Eastern European Medical Schools into the European Medical Educational System 2002
16 Morphological changes of lymph node caused by lymphad enopathies of various Genesis and E.Coli in experimental model 2002
17 სხვადასხვა ანტიგენის მიმართ განვითარებული იმუნური თავისებურებანი ლიმფურ კვანძში 2002
18 AgNOR პოზიტიური უჯრედების რაოდენობრივი ცვლილებები სხვადასხვა გენეზის ლიმფადენოპათიის დროს 2002
19 The Morphological changes in Lymph Nodes during clinical and Experimental Lymphadenopathy of Different Genesis 2002
20 პროლიფერაციული აქტივობისა და აპოპტოზის თავისებურებები ენდომეტრიუმის ჯირკვლოვანი ჰიპერპლაზიის დროს 2002
21 Показатели удальной доли лимфоидной и ретикулярной тканей в периферических лимфатических узлах после инфицирования кишечной палочкой и золотистым стафилококком 2002
22 Some issues concerning post-graduate education in Georgia 2001
23 Introducing quality culture in the Tbilisi State Medical University 2001
24 პერიფერიული ლიმფური კვანძების მორფოლოგიური თავისებურებები ნაწლავის ჩხირით დაინფიცირების შემდეგ ექსპერიმენტში 2001
25 ლიმფური კვანძის რეაქციული ჰიპერპლაზიის შეფასების მორფოლოგიური და იმუნოჰისტოქიმიური კრიტერიუმები სხვადასხვა ავადმყოფობის დროს და ექსპერიმენტში 2001
26 პერიფერიული ლიმფური კვანძების მორფოლოგიური თავისებურებები სხვადასხვა ავადმყოფობის პირობებში 2000
27 Военно-медицинский факультет Тбилисского Государственного Медицинского Университета. 2000
28 Morphological changes during a laser irradiation of low frequency at experimental hypertension caused by NO inhibition 2000
29 Мофологические изменения сердечно-сосудистой системы при экспериментальной гипертензии, вызванной ингибицией оксида азота в условиях воздействия лазерними лучами низкой частоты. 1999
30 Delimitation model of the curriculum 1999
31 საშვილოსნოს ყელის კიბოს ციტოპათოლოგიური დიაგნოსტიკა პაპა ნიკოლაუს მეთოდით 1999
32 B ჰეპატიტი, დიაგნოსტიკა, გართულებები მკურნალობა 1999
33 წინამდებარე ჯირკვლის კეთილთვისებიანი ჰიპერპლაზიის დიაგნოსტიკა და მკურნალობა 1999