თუ სწავლა გინდა
   
ავალიანი ზაზა

მედიცინის პროგრამის ხელმძღვანელი, პროფესორი, დოქტორი

  • z.avaliani@ug.edu.ge

ბიო

ზაზა ავალიანი-პროფესორი-აქვს მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორის კვალიფიკაცია, ადამიანის ანატომიაში/პანატომიაში, ფიზიოლოგია/პათფიზიოლოგიაში სტუდენტთა სწავლებისა (მათ შორის ინგლისურ ენაზე) და კლინიკური მუშაობის გამოცდილება. არის სამედიცინო ასოციაციების წევრი (მათ შორის საქართველოს პათოლოგისტთა ასოციაცია Assosiation of Georgian  Pathologists XXI და სხვა). გამოცემული აქვს აღნიშნულ დარგში სამეცნიერო პუბლიკაციები. ყოველივე აძლევს მას საშუალებას სანების NURS1110 Human anatomy (adamianis anatomia), DENT 2120 pathological Annatomy and Physiology (პათანატომია და პათფიზიოლოგია) სწავლის შედეგების გამომუშავებისთვის აუცილებელ კომპეტენციას.