თუ სწავლა გინდა
   
ჩახაია ცირა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 იერუსალიმის ჰიბრუ უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და სათემო მედიცინის სკოლა საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მაგისტრი 09/14/2009/
2 სანქტ-პეტერბურგის დიპლომისშემდგომი განათლების სამედიცინო აკადემია ნეონატოლოგია ექიმი-ნეონატოლოგი 10/19/2005/
3 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული ექიმი 06/25/2003/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 USAID საქართველო ტუბერკულოის პრევენციის პროექტი. University Research Co., LLC. Branch in Georgia მრჩეველი ადვოკაციის, კომუნიკაციისა და სოციალური მობილიზაციის დარგში 12/09/2011
2 ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი (ტფდეც) ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი (ტფდეც) 12/04/2010 12/04/2011
3 სარეაბილიტაციო ცენტრი „XXI საუკუნე“; სანქტ-პეტერბურგი, რუსეთის ფედერაცია ექთანი 11/03/2003 08/26/2005
4 ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა და ექიმთა ასოციაცია „ქსენონი“; ზუგდიდი, საქართველო მოხალისე 10/01/2009 12/25/2009
5 ტფდეც-ის მიერ განხორციელებული “გლობალ ფონდის“ პროექტი: „ტუბერკულოზის ყველა ფორმის, მათ შორის რეზისტენტული ტუბერკულოზის ხარისხიანი დიაგნოსტირებისა და მკურნალობის უნივერსალური ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა“ მკურნალობაზე დამყოლობის მონიტორინგის კონსულტანტი 07/04/2011 12/01/2011
6 ტუბერკულოზისა და ფილტვის დაავადებათა ეროვნული ცენტრი (ტფდეც) კლინიკური კვლევის კოორდინატორი 06/01/2015
7 არასამთავრობო ორგანიზაცია “Welfare Foundation”; თბილისი, საქართველო საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სპეციალისტი 06/01/2010 09/01/2010
8 საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაცია “EveryChild”; თბილისი, საქართველო სოციალური მუშაკი 04/01/2010 05/31/2010
9 გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა, ახალშობილთა და ჩვილბავშვთა პოსტქირურგიული რეანიმაციული განყოფილება; თბილისი, საქართველო უმცროსი ექიმი 04/01/2008 08/29/2008
10 გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა, მოზრდილტა რეანიმაციის განყოფილება; თბილისი, საქართველო ექთანი 03/04/2002 06/30/2003
11 გ. ჟვანიას სახელობის პედიატრიული კლინიკა, ახალშობილთა და ჩვილბავშვთა პოსტქირურგიული რეანიმაციული განყოფილება; თბილისი, საქართველო უმცროსი ექიმი 03/01/2006 12/28/2007
12 ტფდეც-ის მიერ განხორციელებული „გლობალ ფონდის“ პროექტი: „რეზისტენტული ტუბერკულოზის მართვის გაუმჯობესება საქართველოში“ პროექტის კოორდინატორი 02/01/2011 06/30/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Characteristics of the side effects among Multi Drug Resistant-TB (MDR-TB) and HIV positive patients in Georgia. 2011
2 Diabetes mellitus does not increase risk of treatment failure among a cohort of patients with multidrug-resistant tuberculosis (TB) in the country of Georgia, 2008-2010. 2012
3 Active and latent tuberculosis among household contacts of drug susceptible and multidrug-resistant tuberculosis patients in Tbilisi, Georgia. 2013
4 High Utility of Contact Investigation for Latent and Active Tuberculosis Case Detection among the Contacts: A Retrospective Cohort Study in Tbilisi, Georgia, 2010–2011. 2014
5 Household Contact Investigation of Patients with Multidrug-resistant Tuberculosis in Tbilisi, Georgia. 2014
6 Geographical heterogeneity of multidrug-resistant tuberculosis in Georgia, January 2009 to June 2011. 2014
7 Tobacco smoking and tuberculosis treatment outcomes: a prospective cohort study in Georgia. 2015