თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ჰუმანიტარულ-ტექნიკური ბაკალვრის აკადემიური ხარისხი 12/10/2007/
2 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ფილოლოგია მაგისტრის წოდება 04/10/2010/
3 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი განათლების მეცნიერებები დოქტორი /
4 ადამ მიცკევიჩის უნივერსიტეტი განათლება /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 169 საჯარო სკოლა საინფორმაჯიო მენეჯერი 09/13/2010 09/10/2012
2 169 საჯარო სკოლა ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიბის, ინგლისურის მასწავლებელი 05/12/2008 09/10/2012
3 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენერი 03/11/2013
4 შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ლექტორი 03/09/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ციფრული თხრობის საგანმანათლებლო გამოყება ქართულ სკოლებში 2015