თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 მერილენდის უნივერსიტეტი განათლების კოლეჯი ხელოვნების მაგისტრი განათლების ლიდერობასა და პოლიტიკის სწავლებაში n/a/
2 სტოქჰოლმის უნივერსიტეტი საერთაშორისო განათლების ინსტიტუტი სოციალურ მეცნიერებათა მაგისტრი საერთაშორისო და კომპარატული განათლების მიმართულებით 02/26/2004/
3 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ენისა და კულტურის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სინქრონული თარგმნის განყოფილება თარჯიმან-სინქრონისტის კვალიფიკაცია 05/31/2001/
4 თბილისის ილია ჭავჭავაძის სახ. დასავლურ ენათა და კულტურათა სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენის ფაკულტეტი საშუალო სკოლის ინგლისური და ესპანური ენების მასწავლებლის კვალიფიკაცია 06/14/1999/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ევროკავშირი - IFOA „საქართველოს პროფესიული განათლების სისტემის ხარისხის განვითარებისა და შესაძლებლობების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა“ პროფესიული განათლების პოლიტიკის ექსპერტი 11/04/2012 12/01/2013
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი; ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი მოწვეული ლექტორი - სამაგისტრო კურსი „განათლების ეკონომიკა და სახელმწიფო პოლიტიკა“ 10/01/2013 05/31/2014
3 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი, პროფესიულ კვალიფიკაციათა განვითარების ხელშეწყობის პროგრამა ექსპერტი 09/15/2014 11/20/2014
4 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი; განათლების ეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი მოწვეული ლექტორი; სამაგისტრო კურსი "განათლების რეფორმები" 09/01/2006 09/01/2007
5 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ევროპული ინტეგრაციის სამმართველოს უფროსი 09/01/2004 09/30/2010
6 ბიზნესის სახელმწიფო ინსტიტუტი ინგლისური ენის ლექტორი 09/01/2001 08/01/2002
7 საქართველოს ტექნიკური და სამეცნიერო ინფორმაციის კლევითი ინსტიტუტი "ტექინფორმი" მთარგმნელი/ტექნიკური ასისტენტი 09/01/1999 09/01/2000
8 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო; პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტი ექსპერტი 07/01/2014 09/01/2014
9 ევროპის განათლების ფონდი ეროვნული ექსპერტი 05/01/2014 09/15/2014
10 ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული დასაქმებისა და პროფესიული განათლების რეფორმების ტექნიკური დახმარების პროექტი პროფესიული განათლების ადგილობრივი ექსპერტი 02/02/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ,, ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის განხორციელება განათლებისა და მეცნიერების სფეროში” 2007
2 განათლების სისტემა საქართველოში 2010
3 რატომ არის ბოლონია მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის? - წარმატების მაგალითი თუ რეფორმები ინერციით 2011