თუ სწავლა გინდა
   
გერსამია რუსუდან

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორი


ბიო

რუსუდან გერსამია- საქართველოს უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი. დაამთავრა თბილისის სულხან-საბა ორბელიანის სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი ფილოლოგიის მიმართულებით.