თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა Apr 2 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოებისა და იურიდიულ საკითხთა სამსახურის უფროსი 2014.01.01 2014.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
3 0000 000 2012.04.03 2012.04.10

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი