პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


გამყრელიძე ოთარ

, ბაკალავრი

  • o.gamkrelidze@ug.edu.ge

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სამართალმცოდნეობა Apr 2 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 0000 000 2012.04.03 2012.04.10
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ადამიანური რესურსების მართვის, საქმის წარმოებისა და იურიდიულ საკითხთა სამსახურის უფროსი 2014.01.01 2014.01.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი