თუ სწავლა გინდა
   
ნადარეიშვილი ვახტანგ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსუ ფსიქოლოგიის ასპირანტურა Mar 7 1994 12:00AM/
2 თსუ იურიდიული, სამართალმცოდნეობა იურისტი Aug 1 2003 12:00AM/
3 თსუ ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგი Jan 1 1900 12:00AM/
4 სტუ TACIS-ის სახელმწიფო მოხელეთა კოლეჯი მენეჯმენტის იურისტი Jan 1 1900 12:00AM/
5 თსუ ფილოსოფიისა და ფსიქოლოგიის /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 NULL NULL NULL NULL
2 NULL NULL NULL NULL
3 NULL NULL NULL NULL
4 NULL NULL NULL NULL
5 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
6 დ. უზნაძის სახ. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი ზოგადი ფსიქოლოგიის განყოფილების გამგე 1986/09/01 2011/06/01
7
8

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 პიროვნება და ნორმატიული ქცევა. 2004
2 დევიაცია, დაძაბულობის თეორიები და წონასწორობის განწყობისეული მოდელი. 2005
3 მოსალოდნელი ღირებულების კონცეფცია და განწყობა 2005
4 მედიის სისტემური ანალიზი. სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრისა და საქართველოს რეგიონული მედიის ასოცაციის ბიულეტენი. 2007
5 ადაპტაციის, სტაბილობის და დევიაციის სოციო-ფსიქოლოგიისათვის. 2007
6 სამართალი და ფსიქოლოგია. 2007
7 სოციალური კაპიტალი - დევიაციური ასპექტები. 2008
8 კოგნიტური სოციალური კაპიტალის ეპიფენომენალობის საკითხისათვის 2008
9 სოციალური კაპიტალის ფსიქოლოგიური ასპექტები - ნორმატიული რეგულაცია. 2009
10 მოლოდინის საკითხი ი.ბჟალავას ნაშრომებში 2010