თუ სწავლა გინდა
   
ხოფერია რევაზ

მოწვეული სპეციალისტი, მაგისტრი

  • r.khoperia@ug.edu.ge

ბიო

რევაზ ხოფერია -მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლაში სამართლის დოქტორი, LL.M. საქართველოს უნივერსიტეტის სამართლის სკოლის მოწვეული ლექტორი. მიღებული აქვს DAAD-ის სასწავლო სტიპენდია ბრემენის უნივერსიტეტში, DAAD-ის სტიპენდია ჰაიდელბერგის უნივერსიტეტში, Max-Planck-Institute-ს კვლევითი სტიპენდია, იყო OSI-ს აკადემიური მხარდაჭერის პროგრამის სტიპენდიანტი და CIM/ZAV ექსპერტთა პროგრამის მონაწილე. მისი სფეროა ევროპული ადმინისტრაციული სამართალი; ზოგადი ადმინისტრაციული სამართალი; ადმინისტრაციული საპროცესო სამართალი; განათლების სამართალი. მას აქვს გამოცდილება ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების კანონმდებლობის, განათლების ხარისხის უზრუნველყოფისა და განვითარების სტანდარტებისა და პროცედურების შემუშავებაში; ეწევა როგორც პრაქტიკულ, ასევე კვლევით საქმიანობას. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო სტატიები.