თუ სწავლა გინდა
   
ქათამაძე მარიამ

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი


ბიო

მარიამ ქათამაძე - მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა სკოლაში. დაამთავრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდა მიენიჭა მაგისტრის ხარისხი. მუნიციპალური განვითარების ფონდში ის იკავებდა თარჯიმნის თანამდებობას.