თუ სწავლა გინდა
   




ქათამაძე მარიამ

მოწვეული სპეციალისტი, დოქტორი



განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აღმოსავლეთმცოდნეობა მაგისტრი Sep 26 1996 12:00AM/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ბიზნეს-ინჟინერინგი Jun 5 2012 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01
2 მუნიციპალური განვითარების ფონდი თარჯიმანი 2006.07.20 2011.03.31
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ლექტორი 2001/03/01 2012/06/30

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ლექსიკურ–სემანტიკური ველები და ფრეიმები 2012
2 ველები, სინონიმური რიგები და თემატური ჯგუფები 2012
3 შინაარსობრივად განსაზღვრულ ერთეულთა სეგმენტაციის პრინციპები 2012