თუ სწავლა გინდა
   
გიგაური გიორგი

ვებ ტექნოლოგიების განვითარების განყოფილების უფროსი, მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ინფორმაციული ტექნოლოგიებიიი Jun 27 1952 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ვებ-დეველოპერი 2013.09.01 2014.01.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი 2013.01.01 2014.07.01
3 საქართველოს უნივერსიტეტი ვებ დეველოპერი 2012.09.09 1900.01.01
4 საქართველოს უნივერსიტეტი ვებ-დეველოპერი 2012-09-01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი