თუ სწავლა გინდა
   
ჯიქია მაია

ასოცირებული პროფესორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სამედიცინო აკადემია სტომატოლოგიური ექიმი-სტომატოლოგი 05/19/2001/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი პროფესორი 09/01/2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდის და მისი რეცეპტორების ანტაგონისტის გავლენა ენის არტერიის ნეიროგენულ ვაზოდილატაციაზე 2003
2 კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდის და მისი რეცეპტორების ანტაგონისტის გავლენა ენის არტერიის ნეიროგენულ ვაზოდილატაციაზე 2003
3 კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდის და მისი რეცეპტორების ანტაგონისტის გავლენა ენის არტერიის ნეიროგენულ ვაზოდილატაციაზე 2003
4 კალციტონინის გენთან დაკავშირებული პეპტიდის და მისი რეცეპტორების ანტაგონისტის გავლენა ენის არტერიის ნეიროგენულ ვაზოდილატაციაზე 2003