თუ სწავლა გინდა
   
ჯიქია მაია

ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი, ასოცირებული პროფესორი, სამეცნიერო-კვლევითი მიმართულების ხელმძღვანელი, დოქტორი


ბიო

  მაია ჯიქია- მოწვეული სპეციალისტი, საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. უძღვება ქირურგიული სტომატოლოგიის ინგლისურენოვან კურსს. მას აქვს მედიცინის დოქტორის  ხარისხი . გავლილი აქვს რეზიდენტურა თერაპიულ სტომატოლოგიაში . გახლავთ ლიცენზირებული სპეციალისტი თერაპიულ სტომატოლოგიასა და ქირურგიულ სტომატოლოგიაში.აქვს პრაქტიკული მუშაობის 14 წლიანი  და უნივერსიტეტში თეორიული პრაქტიკის 10 წლიანი გამოცდილება.