პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯიქია მაია

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სამედიცინო აკადემია სტომატოლოგიური ექიმ–სტომატოლოგი 06/19/2006/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს დავით აღმაშენებლის უნივერსიტეტი პროფესორი 09/01/2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი