თუ სწავლა გინდა
   
ტვილდიანი ხათუნა

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ქ. თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასპირანტურა მედიცინის ფაკულტეტი დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში 12/10/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 უნივერსიტეტი "გეომედი" ასოცირებული პროფესორი 09/01/2008

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 კალციუმის ჰიდროქსიაპატიტი, მის ფუძეზე დამზადებული ბიოლოგიურად აქტიური რეგენერატები და მათი როლი თერაპიულ სტომატოლოგიაში 2014