თუ სწავლა გინდა
   
ტვილდიანი ხათუნა

მოწვეული ლექტორი, დოქტორი


ბიო

ხათუნა ტვილდიანი- მოწვეული ლექტორი,საქართველოს უნივერსიტეტის ჯანმრთელობის მეცნიერებათა და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის სკოლაში. უძღვება თერაპიული სტომატოლოგიის კურსს. დამთავრებული აქვს თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის ასპირანტურა სპეციალობით „ სტომატოლოგია“, მინიჭებული აქვს დოქტორის აკადემიური ხარისხი მედიცინაში. მიღებული აქვს სახელმწიფო სერტიფიკატები „ ზოგადი პროფილის ექიმი- სტომატოლოგი“ და „ ნებადართული სპეციალობა- თერაპიული სტომატოლოგია“. მუშაობს უნივერსიტეტში „გეომედი“ ასოცირებულ პროფესორად და ი/მ „მარინე აბულაძე“ სტომატოლოგიურ სამკურნალო და სარეზიდენტო პროგრამების ცენტრში თერაპიული სტომატოლოგიის სარეზიდენტო პროგრამის ხელმძღვანელად. გამოქვეყნებული აქვს სამეცნიერო შრომები. მიღებული აქვს მონაწილეობა კონფერენციებში როგორც მომხსენებლის , ისე შემფასებელი კომისიის წევრის რანგში.