თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო დიპლომირებული მედიკოსი 11/19/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 დავით ტვილდიანის სახელობის სამედიცინო უნივერსიტეტი ლექტორი მიკრობიოლოგიაში, იმუნოლოგიასა და პათოლოგიაში 12/01/2012
2 აკად. ო. ღუდუშაურის სახ. ეროვნული სამედიცინო ცენტრი უმცროსი ექიმი 09/01/2008 12/10/2011
3 ონკოლოგიის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ექიმი თერაპევტი 06/27/2012
4 მაღალი ტექნოლოგიების სამედიცინო ცენტრი. უმცროსი ექიმი 02/20/2012 11/30/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი