თუ სწავლა გინდა
   
ჯანელიძე მარიკა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრთან გათანაბრებულიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგია დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხი 02/04/2010/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს ე-მედი დირექტორი 2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი