პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ჯანელიძე მარიკა

, მაგისტრთან გათანაბრებული

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სტომატოლოგია დიპლომირებული სტომატოლოგის აკადემიური ხარისხი 02/04/2010/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს ე-მედი დირექტორი 2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი