პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ოძელაშვილი ხატია

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Georg-August University of Goettingen Law ბაკალავრი /
2 ალგონქუინ კოლეჯი საზოგადოებასთან ურთიერთობა დიპლომი 10/28/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი