თუ სწავლა გინდა
   
ოძელაშვილი ხატია

მოწვეული ლექტორი,


ბიო

ოძელაშვილი ხატია- მოწვეული ლექტორი, საქართველოს უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა სკოლაში. დაამთავრა სამართლის ფაკულტეტი Georg-August University of Goettingen.  ის ესწრებოდა კონფერენციებს და გავლილი აქვს სხვადასხვა კვალიფიკაციის ასამაღლებელი ტრენინგი.