თუ სწავლა გინდა
   
ოძელაშვილი ხატია

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 Georg-August University of Goettingen Law ბაკალავრი /
2 ალგონქუინ კოლეჯი საზოგადოებასთან ურთიერთობა დიპლომი 10/28/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი