თუ სწავლა გინდა
   
ახალაია ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრთან გათანაბრებულიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიიფო უნივერსიტეტი ფსიქოლოგიის ფსიქოლოგი 06/28/2005/
2 სამედიცინო, ზოგადი და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის სასწავლო ინსტიტუტი სამედიციო და გამოყენებითი ფსიქოლოგიის ფაკულტეტი ფსიქოლოგი 02/10/2007/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი