თუ სწავლა გინდა
   
ზაქარეიშვილი მარიკა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ოსლოს უნივერსიტეტი განთლების ფაკულტეტი მაგისტრი 08/12/2009/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო ინკლუზიური განათლების პროექტის დირექტორი 08/19/2005

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა-გზამკვლევი მასწავლებლებისათვის 2014