თუ სწავლა გინდა
   
წირქვაძე ირინა

მოწვეული ლექტორი,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი პედიატრიული პედიატრი 07/18/1994/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ბავშვთა ახალი კლინიკა გადაუდებელი დახმარების განყოფილების უფროსი 01/01/2012

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი