თუ სწავლა გინდა
   
კეკენაძე ნინო

ასისტენტ პროფესორი, მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ექიმი 06/22/2002/
2 რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი თერაპია ექიმი თერაპევტი 09/08/2004/
3 რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი 07/07/2006/
4 თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესი სერტიფიცირებული ბიზნეს ადმინისტრატორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აქსა მედიქალ დირექტორი 12/17/2014
2 GPC გარე ბაზრების განვითარების მენეჯერი 11/02/2006 06/30/2008
3 პიროგოვის ეროვნული მედიკო-ქირურგიული ცენტრი ექიმი ორდინატორი 09/09/2002 08/31/2004
4 მოსკოვის N81 საავადმყოფო ექიმი თერაპევტი 09/08/2004 08/31/2006
5 ჩემი ოჯახის კლინიკა სამედიცინო დირექტორი 07/01/2008 01/10/2010
6 აქსა მედიქალ ექიმი თერაპევტი 02/09/2016
7 ნიუ კლინიკა დირექტორი 02/02/2011
8 კლინიკა კურაციო პირადი ექიმი 02/02/2010 02/01/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Clinical similarity of chronic forms of reactive arthritis and osteoarthrosis of the large joints 2002
2 Signs of reactive arthritis in patients with osteoarthrosis of the large joints 2002
3 DNA აბზიმები, ახალი იმუნო-დიაგნოსტიკური სისტემების მოლეკულური ინსტრუმენტი 2005
4 დნმ აბზიმების შესაძლო მონაწილეობა აპოპტოზის რეგულაციაში 2005
5 ანტისხეულები როგორც მედიატორი ციტოტოქსიურობაში 2005
6 აუტოანტისხეულების შესაძლო პათოგენეზური და კლინიკური მნიშვნელობა ვირუსული მიოკარდიტისას 2005
7 აუტოიმუნური მიოკარდიტისას ანტისხეულით განპირობებული პროტეოლიზის ფენომენი 2005
8 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myocarditis 2005
9 Catalytic auto antibodies in autoimmune myocarditis: clinical and pathogenetic value 2005
10 Antibodies as a molecular instrument of a serodiagnosis and seroprognosis of auto-immune myocarditis 2005
11 Features of immune status in patients with viral myocarditis 2005
12 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis 2005
13 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis 2005
14 DNA-abzymes and their participation in apoptosis in patients with autoimmune dis-eases 2005
15 Possible pathogenetic and clinical value of autoantibodies in viral myocarditis 2005
16 Pathogenetic aspects and clinical value of the fenomenon of antibody-mediated car-diomyozin hydrolysis 2005
17 Pathogenetic aspects and clinical value of the fenomenon of specific antibody-mediated DNA-hydrolisis in autoimmune myocarditis 2005
18 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis 2005
19 Proteolytic autoantibodies in autoimmune myocarditis 2005
20 Fenomenon of antibody-mediated DNA-hydrolisis in autoimmune myocarditis: pathogenetic aspects of cell DNA hydrolisis 2005
21 DNA-abzymes and their possible participation in regulation of an apoptosis 2005
22 Clinical autoimmunity in rheumatoid arthritis and its specific features 2005
23 Fenomenon of antibody-mediated proteolisis in autoimmune myocarditis: pathoge-netic aspects of specific hydrolysis of cardiomiozine 2006
24 Subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myocarditis 2006
25 Fenomenon of antibody-mediated DNA-hydrolisis in autoimmune myocarditis: pathogenetic aspects of cell DNA hydrolisis 2006
26 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis: clinical and autoimmune aspects 2006
27 Subset spectrum of limphocytes in patients with different types of myocarditis: patho-genetic and clinical evaluation 2006
28 Fenomenon of antibody-mediated catalisis in autoimmune myocarditis: pathogenetic aspects of specific hydrolysis of autoantigenes 2006