პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


კეკენაძე ნინო

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო ექიმი 06/22/2002/
2 რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი თერაპია ექიმი თერაპევტი 09/08/2004/
3 რუსეთის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი მედიცინის მეცნიერებათა კანდიდატი 07/07/2006/
4 თავისუფალი უნივერსიტეტი ბიზნესი სერტიფიცირებული ბიზნეს ადმინისტრატორი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 აქსა მედიქალ დირექტორი 12/17/2014
2 აქსა მედიქალ ექიმი თერაპევტი 02/09/2016
3 ნიუ კლინიკა დირექტორი 02/02/2011
4 კლინიკა კურაციო პირადი ექიმი 02/02/2010 02/01/2011
5 ჩემი ოჯახის კლინიკა სამედიცინო დირექტორი 07/01/2008 01/10/2010
6 GPC გარე ბაზრების განვითარების მენეჯერი 11/02/2006 06/30/2008
7 მოსკოვის N81 საავადმყოფო ექიმი თერაპევტი 09/08/2004 08/31/2006
8 პიროგოვის ეროვნული მედიკო-ქირურგიული ცენტრი ექიმი ორდინატორი 09/09/2002 08/31/2004

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 DNA აბზიმები, ახალი იმუნო-დიაგნოსტიკური სისტემების მოლეკულური ინსტრუმენტი 2005
2 დნმ აბზიმების შესაძლო მონაწილეობა აპოპტოზის რეგულაციაში 2005
3 ანტისხეულები როგორც მედიატორი ციტოტოქსიურობაში 2005
4 აუტოანტისხეულების შესაძლო პათოგენეზური და კლინიკური მნიშვნელობა ვირუსული მიოკარდიტისას 2005
5 აუტოიმუნური მიოკარდიტისას ანტისხეულით განპირობებული პროტეოლიზის ფენომენი 2005
6 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myocarditis 2005
7 Catalytic auto antibodies in autoimmune myocarditis: clinical and pathogenetic value 2005
8 Antibodies as a molecular instrument of a serodiagnosis and seroprognosis of auto-immune myocarditis 2005
9 Features of immune status in patients with viral myocarditis 2005
10 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis 2005
11 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis 2005
12 DNA-abzymes and their participation in apoptosis in patients with autoimmune dis-eases 2005
13 Possible pathogenetic and clinical value of autoantibodies in viral myocarditis 2005
14 Pathogenetic aspects and clinical value of the fenomenon of antibody-mediated car-diomyozin hydrolysis 2005
15 Pathogenetic aspects and clinical value of the fenomenon of specific antibody-mediated DNA-hydrolisis in autoimmune myocarditis 2005
16 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis 2005
17 Proteolytic autoantibodies in autoimmune myocarditis 2005
18 Fenomenon of antibody-mediated DNA-hydrolisis in autoimmune myocarditis: pathogenetic aspects of cell DNA hydrolisis 2005
19 DNA-abzymes and their possible participation in regulation of an apoptosis 2005
20 Clinical autoimmunity in rheumatoid arthritis and its specific features 2005
21 Fenomenon of antibody-mediated proteolisis in autoimmune myocarditis: pathoge-netic aspects of specific hydrolysis of cardiomiozine 2006
22 Subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myocarditis 2006
23 Fenomenon of antibody-mediated DNA-hydrolisis in autoimmune myocarditis: pathogenetic aspects of cell DNA hydrolisis 2006
24 Features of subset spectrum of peripheral blood in patients with autoimmune myo-carditis: clinical and autoimmune aspects 2006
25 Subset spectrum of limphocytes in patients with different types of myocarditis: patho-genetic and clinical evaluation 2006
26 Fenomenon of antibody-mediated catalisis in autoimmune myocarditis: pathogenetic aspects of specific hydrolysis of autoantigenes 2006
27 Clinical similarity of chronic forms of reactive arthritis and osteoarthrosis of the large joints 2002
28 Signs of reactive arthritis in patients with osteoarthrosis of the large joints 2002