თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თსსუ პედიატრიული ექიმი-პედიატრი 08/04/1987/
2 თბილისის სამედიცინო აკადემია პედიატრიული მედიცინის დოქტორი 02/15/1995/
3 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი ბიზნესის სკოლა ბიზნესის ადმინისტრირების მაგისტრი ჯანდაცვის მენეჯმენტში 12/10/2015/
4 საქართველოს უნივერსიტეტი საზოგადოებრივი ჯანდაცვა /
5 /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თბილისის ჰუმანიტარული უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 17/01/2017
2 ჩვენი კლინიკა-ონკოლოგიის ცენტრი პედიატრი 12/03/2018
3 თსსუ მოწვეული პედაგოგი პედიატრიის კათედრაზე 09/14/2007 07/01/2008
4 თსსუ მოწვეული პედაგოგი პედიატრიის კათერდაზე 09/14/2001 07/01/2002
5 თსსუ მოწვეული პედაგოგი პედიატრიის კათედრაზე 09/14/2000 07/01/2001
6 თსსუ მოწვეული პედაგოგი პედიატრიის კათედრაზე 09/14/1999 07/01/2000
7 მ.იაშვილის სახ.ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო ექიმი-პედიატრი 06/16/1992 01/12/2017
8 მ.იაშვილის სახ.ბავშვთა ცენტრალური საავადმყოფო. ექიმი-რეანიმატოლოგი 04/24/1993 06/16/1992
9 საქართველოს უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 04/18/2016
10 კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტი ასოცირებული პროფესორი 02/08/2016
11 თსსუ პედაგოგი 01/03/1996 06/30/2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Non--Specific markers of bacterial sepsis in newborns. 2nd congress of the European Academy of Pediatrics – EAP Nice France October 24-282008, .Book of abstracts(abstract N 1103, pdf-1559, Impact Factor) 2008 Nice France 2008
2 Functional condition of Thiroidal gland during sepsis caused by gram-negative bacteria in newborns. 2nd congress of the European Academy of Pediatrics – EAP. Nice France October 24- 282008, Book of abstracts(abstract N 667, pdf-1560, Impact Factor). 2008 Nice France. 2008
3 Extremely low birth weight (ELBW) preterm newborns XXI European congress of perinatal medicine book of abstracts., Istanbul Turkey September 10 – 13, 2008. “The Journal Of Maternal – Fetal&Neonatal Medicine” 2008 Volume 21, supplement 1. p 214-215, Istanbul Turkey (Impact Factor:1,089). 2008
4 Diagnostic Of Bacterial Meningitis In Term And Preterm Newborns.( File: pdf-388, Contents of the Online-Only Abstracts of the 27th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, Brussels,Belgium,June 9-13,2009 (Neonatal Infections p353-399 e114-e128), The Pediatric Infectious Disease Newsletter. (The Pediatric Infectious Disease Journal, Volume 28, Number 6, June 2009,p.560) ,2009 (Impact Factor:3,176) 2009 2009
5 Swine influenza A(H1N1) infection in 2newborns. Contents of the Abstracts book of the 28th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, Nice, France May 4-8,2010(Neonatal Infections p558.) 2010
6 . Some Aspects of diagnostics of neonatal sepsis. Contents of the Abstracts of the 31th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, MILAN ITALY,MAY28 JUNE1.2013. (Book of abstracts Neonatal Infections p93, 333). 2013
7 . Some Aspects in Diagnostics And Treatments And Antimikrobial Resistence of Sepsis Newborns. Contents of the Abstracts of the 31th Annual Meeting of the European Society for Pediatric Infectious Diseases, MILAN ITALY,MAY28 JUNE1.2013. (Book of abstracts Neonatal Infections p93, 332). 2013
8 .კარდიოლოგიურ პაციენტთა რეჰოსპიტლიზაცია და პირველადი ჯანდაცვის როლი. 2015