პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ცხომელიძე რუსუდან

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი ჟურნალისტიკა Jun 30 1991 12:00AM/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ტელესააგენტო "მსოფლიო სატელევიზიო ახალი ამბები" , კავკასიის ბიურო პროდიუსერი 1994.01.10 1997.06.01
2 საქართველოს უნივერსიტეტი მოწვეული სპეციალისტი 2013.07.01 2014.07.01

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი