პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ხურცია თამარ

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა Master of Media Management 03/03/2010/
2 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 09/30/2006/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი 05/03/2016
2 Ecorys საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 12/22/2014 04/01/2016
3 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ვებ გვერდი Agenda.ge. ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი 10/01/2013 09/11/2014
4 ტელეკომპანია მეცხრე არხი საერთაშორისო ახალი ამბების კორესპოდენტი 08/01/2012 09/19/2013
5 საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანია PR OFFICE. GE საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი 02/01/2010 08/01/2012
6 ინგლისურენოვანი გაზეთი Georgian Today. მთავარი რეპორტიორი 11/01/2010 08/01/2010
7 ინგლისურენოვანი გაზეთი –The Commercial Times ეკონომიკის და ბიზნესის საკითხების ჟურნალსტი 02/01/2010 11/01/2010
8 The Georgian Times ჟურნალისტი 01/01/2010 08/01/2010
9 ინგლისურენოვანი გაზეთი Georgian Business Week (GBW), მედიაჰოლდინგ Georgian Business Consulting- ის წევრი ასისტენტ რედაქტორი 12/01/2008 11/01/2009
10 ინგლისურენოვანი გაზეთი Georgian Business Week (GBW), a member of media holding Georgian Business Consulting ჟურნალისტი 07/01/2007 12/01/2008
11 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს "მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 12/05/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები რეკლამაში 2011