თუ სწავლა გინდა
   
ხურცია თამარ

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი სოციალურ მეცნიერებათა სკოლა Master of Media Management 03/03/2010/
2 ი. ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი სოციალურ მეცნიერებათა ბაკალავრის აკადემიური ხარისხი 09/30/2006/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 Ecorys საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ასოცირების ხელშეკრულების საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 12/22/2014 04/01/2016
2 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართველოს "მასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 12/05/2016
3 ათასწლეულის გამოწვევის ფონდი - საქართვოს პროექტი საზოგადოებასთან ურთიერთობის კოორდინატორი 12/03/2016
4 ინგლისურენოვანი გაზეთი Georgian Business Week (GBW), მედიაჰოლდინგ Georgian Business Consulting- ის წევრი ასისტენტ რედაქტორი 12/01/2008 11/01/2009
5 ინგლისურენოვანი გაზეთი Georgian Today. მთავარი რეპორტიორი 11/01/2010 08/01/2010
6 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტი, ვებ გვერდი Agenda.ge. ეკონომიკური მიმართულების ხელმძღვანელი 10/01/2013 09/11/2014
7 ტელეკომპანია მეცხრე არხი საერთაშორისო ახალი ამბების კორესპოდენტი 08/01/2012 09/19/2013
8 ინგლისურენოვანი გაზეთი Georgian Business Week (GBW), a member of media holding Georgian Business Consulting ჟურნალისტი 07/01/2007 12/01/2008
9 პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი 05/03/2016
10 ინგლისურენოვანი გაზეთი –The Commercial Times ეკონომიკის და ბიზნესის საკითხების ჟურნალსტი 02/01/2010 11/01/2010
11 საზოგადოებასთან ურთიერთობის კომპანია PR OFFICE. GE საერთაშორისო პროექტების კოორდინატორი 02/01/2010 08/01/2012
12 The Georgian Times ჟურნალისტი 01/01/2010 08/01/2010

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 საინფორმაციო ტექნოლოგიები რეკლამაში 2011