თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის ივ.ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი კომერციის ფაკულტეტი ეკონომისტი 06/28/1991/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ს/ს ”ინდუსტრია ბანკი” შიდა საბანკო კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტის წამყვანი სპეციალისტი 10/08/1992
2 საწარმოო გაერთიანება ”დავითი” სამშენებლო-სარემონტო სამმართველოს მთავარი ბუღალტერი 09/19/1991
3 ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური, მსხვილ გადამხდელთა საგადასახადო ინსპექცია აუდიტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე 06/25/2008
4 ფინანსთა სამინისტრო, შემოსავლების სამსახური, ფინანსური პოლიცია აუდიტის დეპარტამენტის განსაკუთრებულ საქმეთა სამმართველოს მთავარი სპეციალისტი 06/25/2006
5 რუსეთის ფედერაციის ეროვნული ბანკი ”ცენტრობანკი” შიდა საბანკო კონტროლისა და აუდიტის დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი 03/02/1994
6 ჰოლდინგური კომპანია ”სამგორი-94” ფინანსური დირექტორი 02/17/1998

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი