თუ სწავლა გინდა
   
ლაზუაშვილი ნინო

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი საჯარო პოლიტიკის ადმინისტრირება მაგისტრი /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ვისოლ ჯგუფი, სმარტი ადგილზე სწავლების ტრენერი 11/01/2012 03/01/2015
2 ახალგაზრდა ფსიქოლოგთა ასოციაცია შტატგარეშე თანამშრომელი 09/01/2014 06/01/2014
3 საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო შტატგარეშე თანამშრომელი 09/01/2013 06/01/2014
4 Allmovies.ge ციფრული მედია მენეჯერი 08/01/2015 11/01/2015
5 ვისოლ ჯგუფი, სმარტი გაყიდვების კონსულტანტი 08/01/2011 11/01/2012
6 გლობალური ბიზნეს განვითარების ცენტრი საერთაშორისო გაყიდვების აგენტი 07/01/2009 04/01/2010
7 საქართველოს მცირე ბიზნესის განვითარების ასოციაცია Idea Developer 06/01/2014 04/01/2015
8 Allmovies.ge სიახლეების მოდერატორი 04/01/2015 07/01/2015
9 გლობალური ბიზნეს განვითარების ცენტრი საერთაშორისო გაყიდვების კონსულტანტი 04/01/2010 08/01/2010
10 ვისოლ ჯგუფი, სმარტი საოპერაციო პროექტების მენეჯერი 03/01/2015

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი