თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტისტუტი უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი 2014
2 ივ. ჯავახიშვილის სახელობის თსუ-ს ჰუმანიტარული ფაკულტეტის, საქართველოს ისტორიის სასწავლო/სამეცნიერო ინსტიტუტი ასისტენტ-პროფესორი 2006
3 ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ინსტიტუტის დმანისის ფილიალი უფროსი მეცნიერთანამშრომელი 2003-2006
4 საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის არქეოლოგიური კვლევის ცენტრის დმანისის ისტორიულ-არქეოლოგიური განყოფილება მეცნიერთანამშრომელი 1999-2003
5 საქართველოს საპატრიარქოს წმ. ილია მართლის თბილისის გიმნაზია ისტორიის პედაგოგი 1996-1999
6 საქართველოს რესპუბლიკის, ქ. თბილისის ჰუმანიტარულ-ეკონომიკური ინსტიტუტი წყაროთმცოდნეობა-ისტორიოგრაფიისა და საქართველოს ისტორიის ლექტორი 1993-1996
7 ქ. თბილისის 125-ე საშუალო სკოლა ქართული ენის მასწავლებელი 1993-1994

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი