თუ სწავლა გინდა
   
წიბახაშვილი ლადო

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კავკასიის ბიზნესის სკოლა ბიზნესის მართვა და ადმინისტრირება, ფინანსების განხრით ფინანსისტი 09/02/2011/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 თიბისი კორპორატიული სექტორის რეპორტინგის და ბიუჯეტირების მენეჯერი 10/28/2013
2 ალდაგი რეპორტინგის მენეჯერი 10/23/2012 10/23/2013
3 ისტერნ ენთერპრაისის გრუპ ფინანსური მენეჯერი 08/15/2011 07/27/2012
4 ბიდიო აუდიტორი 01/17/2011 08/05/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი