პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ბადრიძე გიორგი

,

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტი საეწრთაშორისო ურთიერთობები და ევროპული სწავლებები მაგისტრი 06/21/2001/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველის ელჩი დიდ ბრიტანეთში 01/01/2009 09/14/2013
2 საგარეო საქმეთა სამინისრო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი დიდ ბრიტანეთში 01/01/2007 12/31/2008
3 საგარეო საქმეთა სამინისტრო ამერიკის დეპარტამენტის დირექტორი 01/01/2004 09/08/2016
4 სახელობის საქართველოს სტრატეგიის და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფორნდი უფროსი მკვლევარი 01/05/2013
5 საგარეო საქმეთა სამინისტრო საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი დესპანი თურქეთის რესპუბლიკაში 01/01/1999 07/01/2002

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 Winners and Losers of Brexit 2016
2 Putin’s War in Syria: Its Causes and Strategic Consequences 2016
3 „რატომ არ უყვარს რუსეთს თავისუფლება? 2016
4 Magna Cata Libertatum - თავისუფლების დიდი ქარტია 2015
5 უინსტონ ჩერჩილი - უდიდესი ბრიტანელი 2015
6 Georgia and Putin’s Russia: the Practical Art of Sustaining Independence 2014
7 Rustaveli in Britain 2014
8 პრაგმატიზმის ილუზია 2014
9 საქართველოს არჩევანი და უკრაინული გაკვეთილი 0
10 Caspian Region – A View from Georgia 2014
11 Georgia on My Mind 2012
12 Russia Should Understand that the Cold War is Over 2012
13 Abkhazia has been fooled by Russia 2012
14 Georgia's olive branch, Russia's call 2012
15 Georgia: Current Security Challenges 2009
16 Georgia at the Crossroads of Transport and Energy Routs 2000