თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი სამკურნალო საქმე ექიმი 08/07/2006/
2 კავკასიის უნივერსიტეტი ბიზნესის ადმინისტრირება /
3 Warwick Business School Quality Management & Service Excellence /
4 Cliniques Universitaires Saint-Luc General Medicine Department /
5 Tbilisi State University Medicine Doctor of Medicine /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 სს "არდი დაზღვევა" პროდუქტების განვითარების და ხარისხის მართვის დეპარტამენტის უფროსი 2012 2020
2 სს "იმედი L International" Senior Corporate Insurance Developer 2008 2012
3 სს "სახალხო დაზღვევა" გადაზღვევის და ანდერრაიტინგის დეპარტამენტის უფროსი 2006 2008
4 Georgia Finance Marketing Specialist 2005 2006

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი