თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 სტომატოლოგია 03/03/2012/
2 /
3 /
4 /
5 სასწავლო უნივერსიტეტი გეომედი სტომატოლოგია 03/20/2012/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 „მარინე აბულაძის" სტომატოლოგიური ცენტრი სტომატოლოგი ორთოპედი, ქირურგი. 07/20/2013 07/20/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი