თუ სწავლა გინდა
   
ნასრაშვილი ანა

მოწვეული ლექტორი, მაგისტრი


ბიო

ანა ნასრაშვილი - მოწვეული ლექტორი - უძღვება სისხლის სამართლის ზოგადი ნაწილის სასემინარო კურსს. მას აქვს მაგისტრის ხარისხი (LL.M. Köln) მიღებული კრიმინოლოგიისა და საერთაშორისო სისხლის სამართლის სფეროში, კიოლნის უნივერსიტეტში. მას გავლილი აქვს პრაქტიკა გერმანიის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიაში და აქვს კიოლნის უნივერსიტეტის კრიმინოლოგიის ინსტიტუტშისხვადასხვა კვლევებზე მუშაობის გამოცდილება. იგი არის სისხლის სამართლის ადვოკატი, აქვს სისხლის სამართლის სფეროში მრავალფეროვანი გამოცდილება.