პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ნასრაშვილი ანა

, მაგისტრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი იურიდიული სამართლის ბაკალავრი 02/05/2014/
2 კიოლნის უნივერსიტეტი იურიდიული LL.M. Deutsches Recht /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) სისხლის სამართლის ადვოკატი 07/03/2016
2 კრიმინოლოგიის ინსტიტუტი მკვლევარი 01/11/2016 03/30/2016
3 კიოლნის საქალაქო სასამართლო პრაქტიკანტი 01/11/2016 03/30/2016
4 იუსტიციის სამინისტრო გენერალური ინსპექციის საგამოძიებო სამმართველოს სტაჟიორი გამომძიებელი 12/17/2013 07/24/2014

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი