თუ სწავლა გინდა
   
გოჩიტაშვილი გიორგი

მოწვეული ლექტორი, ბაკალავრიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკა ბაკალავრი 07/03/2014/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს უნივერსიტეტის სპორტული სკოლა მენეჯერი 10/02/2013

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი