თუ სწავლა გინდა
   
,განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს უნივერსიტეტი ეკონომიკა ბაკალავრი 11/20/2014/
2 საქართველოს უნივერსიტეტი ბიზნეს ადმინისტრირება /
3 ლოძის უნივერსიტეტი ბიზნეს ადმინისტრირება /

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 შპს "ნექსთ ბრენდი" ფინანსურ მონაცემთა ანალიტკოსი 07/13/2016
2 საერთაშორისო სკოლამდელი სასწავლებელი მასწავლებლის ასისტენტი 05/01/2013 07/30/2014
3 შპს "სითიო" ტრენინგ ცენტრის კოორდინატორი და მენეჯერი 02/23/2015 01/08/2016

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი