პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ქუთელია ბათუ

, დოქტორი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ფიზიკა მათემატიკა მეცნიერებათა კანდიდატი 03/01/2002/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს საელჩო ამერიკის შეერთებულ შტატებში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩი 03/05/2009 04/15/2011

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი
1 ახალი "აბრეშუმის გზის" სტრატეგია და კავკასიის უსაფრთხოება 2001