თუ სწავლა გინდა
   
ლომიძე სალომე

მოწვეული ლექტორი, დოქტორიგანათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი
1 კავკასიის ბიზნესის სკოლა მარკეტინგი მარკეტინგის სპეციალისტი 01/25/2010/
2 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის მაგისტრი ბიზნესის ადმინისტრირებაში 04/28/2016/
3 საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ენერგეტიკისა და ტელეკომუნიკაციის ენერგეტიკისა და ელექტროინჟინერიის დოქტორი 01/01/2016/

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება
1 საქართველოს ბანკი ბიზნესის განვითარების სპეცილისტი 09/16/2007 12/29/2008
2 შპს მობიტელი მარკეტინგის წამყვანი სპეციალისტი 01/12/2009

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი