პასუხი მთავარ კითხვაზე
   
მოწვეული სპეციალისტები


ლოურენსი კეტრინ

, ბაკალავრი

განათლება

N სასწავლებელი ფაკულტეტი ხარისხი წელი

სამსახურებრივი გამოცდილება

N სამსახური პოზიცია დაწყება დამთავრება

ნაშრომები, პუბლიკაციები

N პუბლიკაცია / ნაშრომი წელი